Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF LANGUAGE REPRESENTATION OF EMOTIONS

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE STUDY OF LANGUAGE REPRESENTATION OF EMOTIONS


Author:  R.F. Sakharova

Affiliation:  Minsk State Linguistic University

Abstract:  Relevance of interdisciplinary approach to linguistic researches is proved in the present article on the example of the language units representing emotions of the person in the German and Belarusian languages. The understanding of language as one of the main cognitive abilities of the person which is closely connected with his other cognitive abilities gives the grounds for studying and the analysis of the lan-guage phenomena by means of attraction of results of various scientific disciplines. This fact allows us to refer interdisciplinarity to the category of the basic principles of modern researches in the field of language. Besides, anthropocentrism as the special principle of research uniting linguistics with a complex of other sciences and its role in researches of language semantics are considered in the article.

Keywords:  cognitive science, linguistics, interdisciplinary approach, anthropocentrism, language representation, emotions, comparative study of languages, German and Belarusian lingocultures

References

Benvenist E. Obshchaya lingvistika: per. s fr. / obshch. red., vstup. st. i komment. Yu.S. Stepanova. Izd. 2-e, stereotip. M.: Editorial URSS, 2002.
Boldyrev N.N. Kognitivnaya lingvistika. M.-Berlin: Direkt-Media, 2016.
Dem'yankov V.Z. Paradigma v lingvistike i teorii yazyka // Gori-zonty sovremennoy lingvistiki: Traditsii i novatorstvo: sbornik statey v chest' E.S. Kubryakovoy. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2009. S. 27-37.
Kubryakova E.C. V poiskakh sushchnosti yazyka: Kognitivnye issledo-vaniya. In-t. yazykoznaniya RAN. M.: Znak, 2012.
Kubryakova E.S. Yazyk i znanie. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2004.
Kubryakova E.S, Furashova N.V. O perspektivakh issledovaniya fra-zeologizmov s kognitivnoy tochki zreniya // Słowo. Tekst. Czas Kh: Jednostka frazeologiczna w traycyjnych i nowych paradygmatach naukovych / pod red. M. Aleksiejenki, H. Waltera. Szczecin, Greifswald, 2010. P. 74-81.
Uglanova I.A. Sushchestvuet li meynstrim v sovremennoy lingvis-tike? // Filologicheskie zametki: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 4: v 2 ch. / Perm. un-t. Perm'; Skop'e; Lyublyana, 2006. S. 163-173.
Lepeshaў I.Ya. Sloўnik frazealagizmaў belaruskay movy. Minsk: Belaruskaya entsyklapedyya imya P. Broўki. T. 1: A-L. 2008.
Lepeshaў I.Ya. Sloўnik frazealagizmaў belaruskay movy. Minsk: Belaruskaya entsyklapedyya imya P. Broўki. T. 2 : M-Ya. 2008.
Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. B. 11, Mannheim, 2008.
Dember William N. Motivation and the cognitive revolution. In: Amer-ican Psychologist. Band 29, Nr. 3, 1974. S. 161-168.
Neisser Ulric. Cognitive Psychology. Appleton-Century-Crofts New York, 1967.

Pages:  746-753

Back to the list