Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

TEXTS AND PROFILING OF CONCEPTUAL FEATURES

TEXTS AND PROFILING OF CONCEPTUAL FEATURES


Author:  E.M. Maslennikova

Affiliation:  Tver State University

Abstract:  In the process of translation profiling of conceptual features of the original text in the created secondary text is connected with the peculiarities of subjective individual conceptualization.

Keywords:  translation, conceptualization, categorization, meaning.

References

Boldyrev N.N. Antropotsentricheskaya sushchnost' yazyka v ego funk-tsiyakh, edinitsakh i kategoriyakh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1. S. 5-12.
Gol'dberg V.B. Sposoby kontseptualizatsii v leksike // Kognitiv-nye issledovaniya yazyka. 2009. Vyp. IV. S. 97-127.
Dal' V.I. Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: v 4 t. SPb.: TOO «Diamant», 1996.
Natsional'nyy korpus russkogo yazyka. URL: http://www.ruscorpora.ru
Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka. M.: Rus. yaz., 1986.
Slovar' russkogo yazyka: v 4 t. M.: Russkiy yazyk, 1981-1984.
Sorokin Yu.A. Zachem sushchestvuyut perevody i perevodchiki: raz-myshleniya dlya sebya // Eydetika perevoda. M.: MAKS Press, 2001. S. 11-14.
Longman – Longman Dictionary of Contemporary English. London: Pierson Education Limited, 2003.

Pages:  198-206

Back to the list