Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

STUDYING A FOREIGN LANGUAGE THROUGH LANGUAGE CONSCIOUSNESS

STUDYING A FOREIGN LANGUAGE THROUGH LANGUAGE CONSCIOUSNESS


Author:  S. N. Antonova

Abstract:  The subject matter of the article is studying foreign languages through English language mentality and culture. The article deals with some aspects of creating successful language learning.

Keywords:  effective communication, cross-cultural interaction, language consciousness, English mentality, language laws

References

Espersen O. Filosofiya grammatiki M.: Editorial URSS, 2002. 408 s.

Ronald W. Langacker Foundations of Cognitive Grammar, Volume II, Descriptive Applica-tion. Stanford, California: Stanford University Press, 1991.

Kubryakova E. S. Slovoobrazovatel'naya nominatsiya. // Yazykovaya nominatsiya: Obshchie voprosy. M.: Nauka, 1977. P. 55 - 78.

Pletyago T. Yu., Chumakova A. V. Stanovlenie vtorichnoy yazykovoy lichnosti studenta na osnove aktivizatsii chitatel'skoy deyatel'nosti v VUZe //Teoriya i praktika professional'no orientirovannogo obucheniya inostrannym yazykam. Izdatel'stvo: Mezhdunarodnyy universitet «MITSO», 2014. S. 301-304.

Ter-Minasova S. G. Yazyk i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. M.: Slovo, 2000. 146 s.

Pages:  651-653

Back to the list