Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF SPACE IN THE MEDICAL TERMINOLOGY

REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF SPACE IN THE MEDICAL TERMINOLOGY


Author:  O. A. Bartashova, S. P. Sinyavskaya

Abstract:  The peculiarities of the linguistic representation of the category of space in English endocrinology on the basis of the cognitive approach to the terminological analysis are given in this article.

Keywords:  concept, category, term, term element, term system, clinical terminology

References

Bekisheva E. V. Kategorial'nye osnovy nominatsii bolezney i problem, svyazannykh so zdorov'em. - Samara: OOO «Sodruzhestvo»; GoUVPo «SamGMU», 2007. 250 s.
El'tsova L. F. Kontsepty prostranstva v meditsinskoy terminologii: avtoref. dis.. kand. filol. nauk: Ryazan', 2000. 29 s.
Sinyavskaya S. P. Lingvisticheskaya reprezentatsiya kategoriy v meditsinskoy terminologii (na materiale angliyskoy terminologii endokrinologii) // Vestnik Inzhekona: Seriya «Gumanitarnye nauki». Vyp. 4 (47) SPb., 2011.
Bilezikian J. P., Bremner W. J. Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism / J. P. Bilezikian, W. J. Bremner. Philadelphia, PA, USA: LWW (PE), 2001.

Pages:  504-507

Back to the list