Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

PROFESSIONAL COMMUNICATION MODIFICATION AS POLY-DISCURSIVITY GENERATOR

PROFESSIONAL COMMUNICATION MODIFICATION AS POLY-DISCURSIVITY GENERATOR


Author:  O. B. Burdina

Abstract:  The article is devoted to the problem of communication development in professional discourse. The change of communicators functions doesn't only contributes the appearance of new genres in existing professional formations, but also leads to new social institutes generation.

Keywords:  communication, social institute, professional discourse, poly-discursivity

References

Alekseeva L. M., Mishlanova S. L. Meditsinskiy diskurs: teoreticheskie osnovy i printsipy analiza. Perm': Izd-vo Perm. un-ta, 2002. 200 c.
Burdina O. B., Mishlanova S. L. Institutsional'nye osobennosti farmatsevticheskogo diskursa i ikh otrazhenie v terminologii // Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl': nauchnyy zhurnal. 2013. № 4 (20). S. 188-192.
Burdina O. B., Mishlanova S. L. Interdiskursivnost' kak istochnik terminologicheskoy variativnosti v farmatsevticheskom tekste (na primere instruktsiy po primeneniyu lekarstvennykh preparatov) // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. № 20. S. 281-292.
Golovanova E. I. Problema zhanrovoy differentsiatsii professional'nogo diskursa [Elektronnyy resurs]. URL: http://da21. luguniv. edu. ua/statti/Golovanova. docx (data obrashcheniya 10.01.2015).
Karasik V. I. O kategoriyakh diskursa // Yazykovaya lichnost': sotsiolingvisticheskie i emotivnye aspekty: Sb. nauch. tr. / VGPU; SGU. Volgograd: Peremena, 1998. S. 185-197.
Karasik V. I. O tipakh diskursa // Yazykovaya lichnost': institutsional'nyy i personal'nyy diskurs: sb. nauch. tr. Volgograd: Peremena. 2000. S. 5-20.
Kosonogova O. V. Yuridicheskiy diskurs: lingvopragmatika imeni sobstvennogo // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2008. № 2. S. 188-192.
Rusakova O. F., Rusakov V. M. PR-Diskurs: Teoretiko-Metodologicheskiy Analiz. Ekaterinburg: Institut filosofii i prava UrO RAN-Institut mezhdunarodnykh svyazey. 2008. 282 s.
Dijk T. A. van. Specialized discourse and knowledge: a case study of discourse of modern genetics // Cad. Esp. Ling., Campinas, (44): 21-55, Jan. /Jun. 2003.

Pages:  514-517

Back to the list