Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

INTERPRETATIVE POTENTIAL OF COGNITIVE MECHANISMS OF DISCOURSE ORGANIZATION

INTERPRETATIVE POTENTIAL OF COGNITIVE MECHANISMS OF DISCOURSE ORGANIZATION


Author:  T. S. Galich

Abstract:  The article deals with the problem of cognitive mechanisms functioning. It considers that cognitive mechanisms in discourse serve the functions of interpretation, structuralization and modification. It is also argued that cognitive mechanisms of discursive organization could be analyzed regarding a subject of discursive organization.

Keywords:  interpretation, cognitive mechanisms, discourse, subject of discursive organization

References

Besedina N. A. Morfologicheski peredavaemye kontsepty: monografiya. M.; Tambov: Izd-vo TGU. 2006.
Boldyrev N. N., Magirovskaya O. V. Yazykovaya reprezentatsiya osnovnykh urovney poznaniya // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2009. № 2. S. 7-16.
Boldyrev N. N., Makhovikova D. V. Leksicheskiy sposob kontseptualizatsii vremeni v sovremennom angliyskom yazyke // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2012. № 2. S. 5-15.
Dubrovskaya O. G. Interpretiruyushchiy podkhod k diskursivnoy deyatel'nosti sub"ekta // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2013. Vyp. XIII. S. 697-703.
Iriskhanova O. K. O ponyatii perspektivizatsii v kognitivnoy lingvistike // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2013. Vypusk XV. C. 43-58.
Magirovskaya O. V. Kognitivnye i yazykovye mekhanizmy mnogourovnevoy konfiguratsii znaniy // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2013. Vyp. XV. S. 381-392.
Magirovskaya O. V. Perspektivy kognitivnykh issledovaniy diskursa // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Vyp. 88. № 6 (335). 2014. S. 151-154.
Maslova Zh. N., Popova E. A. Problema razgranicheniya kognitivnykh protsessov, mekhanizmov, operatsiy // Inostrannye yazyki v kontekste mezhkul'turnoy kommunikatsii. Saratov: ITs «Nauka». 2015. S. 80-84.
Maslova Zh. N. Poeticheskaya kartina mira i ee reprezentatsiya v yazyke: dis.. d-ra filol. nauk. Tambov, 2011.
Panasenko L. A. Kognitivnye mekhanizmy realizatsii interpretiruyushchego potentsiala leksicheskikh kategoriy //Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2014. Vyp. XVIII. S. 445-447.
Furs L. A. Sintaksicheski reprezentiruemye kontsepty : dis.. d-ra filol. nauk. Tambov, 2004.
Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge, MA: MIT Press. 1983.
Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I. Theoretical Prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press. 1987.
Langacker R. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 1991.
Talmy L. Toward a Cognitive Semantics. Cambridge. MA: MIT Press. 2000.
Taylor J. Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press. 2002.

Pages:  417-421

Back to the list