Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

THE REFLECTION OF CONFLICT IN THE LITERARY TEXT OF INTERIOR DIALOGUE

THE REFLECTION OF CONFLICT IN THE LITERARY TEXT OF INTERIOR DIALOGUE


Author:  S.G. Larina

Abstract:  The article studies the phenomenon of conflict and its representation in the literary text, namely in the interior dialogue. The author makes a conclusion that the interior dialogue represents one of the stages of conflict development. Its main purpose is to convey the emotional state of the character, his thoughts and feelings.

Keywords:  conflict, stage of conflict development, intrapersonal communication, explicit interior dialogue, implicit interior dialogue, speech position.

References

Antsupov A.Ya., Shipilov A.I. Konfliktologiya: Uchebnik dlya vuzov. – 2-e izd. pererab. i dop. M.: Yuniti-Dana, 2002.
Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva / Sost. S.G. Bocharov. M.: Iskusstvo, 1986.
Blokh M.Ya., Sergeeva, Yu.M. Vnutrennyaya rech' (yazykovoy stroy i funktsio-nal'naya priroda). M.: ERA, 2009.
Gromova O.N. Konfliktologiya. M.: Assotsiatsiya avtorov i izdateley «Tandem», Izd-vo «EKMOS», 2001.
Kuchinskiy G.M. Psikhologiya vnutrennego dialoga. Minsk: Izd-vo «Universitetskoe», 1988.
Lukov Vl. A. Konflikt v literaturnom proizvedenii // Teoriya istorii literatury. Literaturnye terminy – chast' proekta «Frantsuzskaya literatura ot istokov do nachala noveyshego perioda: elektronnaya entsiklopediya» pod red, professora Vl.A. Lukova [Elektronnyy resurs] – Rezhim dostupa: http://www.litdefrance.ru/199/688 (data obrashcheniya: 15.12.2013).

Pages:  996-1001

Back to the list