Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ON THE PROBLEM OF SEMANTIC CONTENT OF THE HEART CONCEPT IN LEZGHIN AND ENGLISH (BASED ON PROVERBS)

ON THE PROBLEM OF SEMANTIC CONTENT OF THE HEART CONCEPT IN LEZGHIN AND ENGLISH (BASED ON PROVERBS)


Author:  E.M. Sherifova

Abstract:  The article provides a comparative analysis of general and specific characteristics of Lezghin and English proverbs, representing the concept of HEART, as well as defines semasiological universals lying in the basis of the extensive network of metaphoric transformations and associations. The thematic classification of Lezghin and English proverbs with “heart” component also takes place in the article.

Keywords:  proverbs, idioms with component “heart”, semantic field, the HEART concept, metaphoric transformation, thematic classification

References

Alefirenko N.F. Spornye problemy semantiki. M.: Gnozis, 2005.
Alibekov A.M. Lezginskie poslovitsy i pogovorki. Makhachkala: Dag. knizh. izd-vo, 1974.
Apresyan Yu.D. Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. M.: Yazyki russkoy kul'tury, 1995.
Artemova A.V. Emotivno-otsenochnaya ob"ektivatsiya kontsepta zhenshchina v semantike FE (na materiale angliyskoy i russkoy frazeologii): avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Pyatigorsk, 2000.
Gyul'magomedov A.G. Frazeologiya lezginskogo yazyka.  Makhachkala: Daguchpedgiz, 1990.
Gyul'magomedov A.G. Frazeologicheskiy slovar' lezginskogo yazyka (Lezgi chIalan frazeologiyadin slovar'). Makhachkala, 1975.
Kunin A.V. Frazeologiya angliyskogo yazyka. M.: Vysshaya shkola, 2000.
Kubryakova E.S. Yazykovaya kartina mira kak osobyy sposob reprezentatsii obraza mira v soznanii cheloveka // Sibirskiy
vestnik. №3. 2003. S. 5-10.
Modestov V.S. Angliyskie poslovitsy i pogovorki i ikh russkie sootvetstviya. M.: Russkiy yazyk Media, 2008. 
Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspekty. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 1996.

Pages:  592-598

Back to the list