Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

NOMINATION AND UNITS OF SCIENTIFIC ENGLISH

NOMINATION AND UNITS OF SCIENTIFIC ENGLISH


Author:  Larissa A. Manerko

Affiliation:  Lomonosov Moscow State University

Abstract:  The article shows peculiarities of nomination as a separate linguistic discipline, where nominative units of professional sphere of communication are used.

Keywords:  nomination  ◆  communication  ◆  cognition  ◆  LSP  ◆  professional interaction

References:  Baranov A.N., Dobrovol'skiy D.O. i dr. Anglo-russkiy slovar' po lingvistike i semiotike. Izd. 2-e, ispr. i dop. M.: Azbukovnik, 2001.
Vinokur G.O. Zametki po russkomu slovoobrazovaniyu // Vinokur G.O. Izbrannye raboty po russkomu yazyku. M., 1959. S. 421-427.
Kubryakova E.S. i dr. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov. M.: MGU, 1996.
Kubryakova E.S. Tipy yazykovykh znacheniy: Semantika proizvodnogo slova. M.: Izd-vo LKI, 2008.
Kubryakova E.S., Aleksandrova O.V. Vidy prostranstv teksta i diskursa // Kategorizatsiya mira: Prostranstvo i vremya: Materialy nauchnoy konferentsii. M.: Izd-vo «Dialog-MGU», 1997. S. 15-26.
Layonz Dzh. Lingvisticheskaya semantika: Vvedenie / per. s angl. V.V. Morozova i I.B. Shatunovskogo; pod obshch. red. I.B. Shatunovskogo. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2003.
Manerko L.A. Yazyk sovremennoy tekhniki: Yadro i periferiya. Ryazan': Izd-vo RGPU, 2000.
Soboleva P.A. Applikativnaya grammatika i modelirovanie slovoobrazovaniya: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. M., 1970.
Yazykoznanie. Bol'shoy entsiklopedicheskiy slovar' / pod red. V.N. Yartsevoy. M.: Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya, 1998. S. 336-337.
Cambridge International Dictionary of English. Cambridge Univ. Press, 1995.
Crystal D. The Encyclopaedia of Language and Linguistics. Oxford: Univ. Press, 1985.
Gvishiani N.B. Modern English Lexicology: Vocabulary in use. Moscow: Moscow Univ. Press, 2000.
Jackendoff R. Languages of the Mind: Essays on Mental Representation Cambridge, Massachusetts; L., England: A Bradford Book, The MIT Press, 1996.
Jackendoff R. Semantics and cognition. L., Cambridge, Mass., 1995.
Manerko L.A. English Word-formation Made Simple. Ryazan: Ryazan Univ. Press, 1994.
Neuroscience and philosophy. Brain, Mind, and Language / Benett M., Denett D., Hacker P., Searle J. with an introduction and conclusion by D. Robinson. N.Y: Columbia Univ. Press, 2007.
Sager J.C., Dungworth D., McDonald P.F. English Special Languages. Wiesbaden: Oscar Brandslatter Verlag, 1980.
Vendler Z. Adjectives and nominalisations. The Hague; Paris: Mouton, 1968.

Pages:  280-289

Back to the list