Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

DIFFERENTIATION OF SPEECH REPRESENTATION FORMS IN THE VERTICAL CONTEXT

DIFFERENTIATION OF SPEECH REPRESENTATION FORMS IN THE VERTICAL CONTEXT


Author:  Inna Ju. Terebikhina

Affiliation:  Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Abstract:  This article studies various types of speech representation for establishing the coherence in the vertical context. The referential identity is shown as a feature which would differentiate 3 types of speech representation. The article is determining the peculiarities of forming the referential identity in the contemporary French text.

Keywords:  discourse  ◆  speech representation  ◆  vertical context  ◆  referential identity  ◆  substitution  ◆  anaphor  ◆  metonymic reference  ◆  associative criterion

References:  Giyom G. Printsipy teoreticheskoy lingvistiki / obshch. red., poslesl. i komment. L.M. Skrelinoy. 2-e izd., ispr. M.: Editorial URSS, 2004.
Kubryakova E.S. V poiskakh sushchnosti yazyka: Kognitivnye issledovaniya / In-t yazykoznaniya RAN. M.: Znak, 2012. (Razumnoe povedenie i yazyk. Language and Reasoning).
Kuznetsova T.Ya. Vertikal'nyy kontekst kak vid sverkhfrazovogo edinstva vo frantsuzskom yazyke (kognitivnyy aspekt). Arkhangel'sk: Arkhang. gos. tekhn. un-t, 2007.
Serebrennikova E.F. Aspekty aksiologicheskogo lingvisticheskogo analiza. Lingvistika i aksiologiya: etnosemiometriya tsennostnykh smyslov: kollektivnaya monografiya. M.: TEZAURUS, 2011.
Skrelina L.M. Shkola Giyoma: psikhosistematika: uchebnoe posobie. M.: Vysshaya shkola, 2009.
Bakhtine M. (Volochinov V.N.). Le marxisme et la philosophie du langage / tr. par Marina Yaguello. P.: Minuit, 1977.

Pages:  162-168

Back to the list