Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

COGNITION STRUCTURING IN ACCORDANCE WITH STATUS-OF-KNOWLEDGE-DETERMINING FUNCTION

COGNITION STRUCTURING IN ACCORDANCE WITH STATUS-OF-KNOWLEDGE-DETERMINING FUNCTION


Author:  Svetlana G. Vinogradova

Affiliation:  Tambov State University named after G.R. Derzhavin

Abstract:  The article deals with the idea that cognition structuring in the process of information distribution is provided by the status-of-knowledge-determining function as a cognitive schema.

Keywords:  cognition structuring  ◆  status-of-knowledge-determining function  ◆  information distribution  ◆  composite sentence  ◆  cognitive schema

References:  Boldyrev N.N. Aktual'nye zadachi kognitivnoy lingvistiki na sovremennom etape // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2013. № 1. S. 5-13.
Boldyrev N.N. Antropotsentricheskaya sushchnost' yazyka v ego funktsiyakh, edinitsakh i kategoriyakh // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1. S. 5-12.
Boldyrev N.N. Interpretiruyushchaya funktsiya yazyka // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2011. № 33 (248). Filologiya. Iskusstvovedenie. Vyp. 60. S. 11-16.
Boldyrev N.N. O metayazyke kognitivnoy lingvistiki: kontsept kak edinitsa znaniya // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2011a. Vyp. IX.S. 23-32.
Boldyrev N.N. Rol' yazyka v strukturirovanii soznaniya // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015a. Vyp. XXII. S. 34-39.
Vinogradova S.G. Kommunikativnoe chlenenie slozhnogo predlozheniya: kognitivnye osnovy: monografiya. Tambov: Izdatel'skiy dom TGU im. G.R. Derzhavina, 2015.
Kobrina N.A. Poryadok slov v angliyskom predlozhenii // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2006. № 2. S.75-83.
Kobrina N.A. Funktsional'naya model' yazyka // Yazyk kak funktsional'naya sistema. Sbornik statey k yubileyu professora N.A. Kobrinoy. Tambov: Izd-vo Tamb. un-ta, 2001. S. 5-21.
Miller Dzh.A. Obrazy i modeli, upodobleniya i metafory // Teoriya metafory. M.: Progress, 1990. S. 236-283.
Potebnya A.A. Mysl' i yazyk. Kiev: SINTO, 1993.
COCA - Corpus of Contemporary American English. URL:
http: //corpus.buy.edu/coca/
BNC - British National Corpus. URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk
Givón T. Iconicity, Isomorphism and Non-arbitrary Coding in Syntax // Iconicity in syntax / ed. by J. Haiman. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1985. P. 187-219.
Haiman J. The Iconicity of Grammar: Isomorphism and Motivation // Language. 1980. Vol. 56. No. 3. P. 515-540.
Jakobson R. Implications of Language Universals for Linguistics // Universals of Language / ed. by J. Greenberg. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1966. P. 263-278.
MD - Macmillan Dictionary. URL: http://www.macmillandictionary.com/
YD - Your Dictionary. URL: http://www.yourdictionary.com/

Pages:  84-91

Back to the list