Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

Anthropocentric theory of language. Theoretical and methodological foundations

Anthropocentric theory of language. Theoretical and methodological foundations


Author:  Boldyrev N.N.

Affiliation:  Tambov State University named after G.R. Derzhavin

Abstract:  The chapter presents fundamental foundations of the anthropocentric theory of language: terminology, theoretical guidelines and methodological principles for studying linguistic anthropocentrism, specific methods to analyze the anthropocentric nature of language with due regard to linguistic interpretation as cognitive activity of an individual, linguistic world view, forms of linguistic cognition, conceptualization and categorization.

Keywords:  anthropocentric theory of language ◆ linguistic interpretation ◆ subjective principle of interpretation ◆ linguistic world view ◆ forms of linguistic cognition ◆ category of determination ◆ space and time construal in language

References:  Arutyunova N.D. Tipy yazykovykh znacheniy: Otsenka. Sobytie. Fakt. M.: Nauka, 1988.
Belyaevskaya E.G. Mediynyy diskurs: kognitivnye modeli inter-pretatsii sobytiya (na materiale angliyskogo yazyka) // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 3. S. 5-13.
Boduen de Kurtene I.A. Izbrannye trudy po obshchemu yazykozna-niyu. T. 1. M.: Izdatel'stvo AN SSSR, 1963.
Boldyrev N.N. Modusnye kategorii v yazyke // Kognitivnaya ling-vistika: Mental'nye osnovy i yazykovaya realizatsiya. Ch. 1. Leksikolo-giya i grammatika s kognitivnoy tochki zreniya. Sb. statey k yubileyu prof. N.A. Kobrinoy. SPb.: Trigon, 2005. S. 31-46.
Boldyrev N.N. Funktsional'naya kategorizatsiya angliyskogo gla-gola. M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009.
Boldyrev N.N. Prototipy v yazykovoy reprezentatsii znaniy // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2009a. Vyp. II. S. 36-44.
Boldyrev N.N. Rol' interpretiruyushchey funktsii v formirovanii yazykovykh kategoriy // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gu-manitarnye nauki. Vyp. I (93). 2011. S. 9-16.
Boldyrev N.N. O metayazyke kognitivnoy lingvistiki: kontsept kak edinitsa znaniya // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2011a. Vyp. IX.
S. 23-32.
Boldyrev N.N. Kategorial'naya sistema yazyka // Kognitivnye is-sledovaniya yazyka. 2012. Vyp. X. S. 17-120.
Boldyrev N.N. Interpretatsionnyy potentsial kontseptual'noy metafory // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2013. Vyp. XV. S. 12-22.
Boldyrev N.N. Interpretatsiya mira i znaniy o mire v yazyke // Ko-gnitivnye issledovaniya yazyka. 2014. Vyp. XIX. S. 20-28.
Boldyrev N.N. Yazyk i struktura soznaniya // Kognitivnye issle-dovaniya yazyka. 2016. Vyp. XXIV. S. 35-48.
Boldyrev N.N., Vinogradova S.G. Slozhnoe predlozhenie i ego me-takognitivnoe modelirovanie // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2016. № 3. S. 69-76.
Boldyrev N.N., Dubrovskaya O.G. O formirovanii sotsiokul'tur-noy spetsifiki diskursa // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 3. S. 14-25.
Boldyrev N.N., Dubrovskaya O.G. Sotsiokul'turnyy kontekst in-terpretatsii mira i formirovaniya diskursa // Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka. 2016. T. 75. № 1. S. 29-39.
Boldyrev N.N., Magirovskaya O.V. Yazykovaya reprezentatsiya osnov-nykh urovney poznaniya // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2009.
№ 2. S. 7-16.
Boldyrev N.N., Panasenko L.A. Kognitivnaya osnova leksicheskikh kategoriy i ikh otsenochnyy potentsial // Voprosy kognitivnoy lingvi-stiki. 2013. № 2. S. 5-12.
Boldyrev N.N., Chistyakova E.V. Kategorizatsiya landshaftov i in-terpretatsionnyy potentsial landshaftnoy leksiki v sovremen-
nom angliyskom yazyke: monografiya. Tambov: Izdatel'skiy dom TGU
im. G.R. Derzhavina, 2015.
Bondarko A.V. Teoriya znacheniya v sisteme funktsional'noy gram-matiki: Na materiale russkogo yazyka. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tu-ry, 2002.
Byuler K. Teoriya yazyka: reprezentativnaya funktsiya yazyka. M.: Progress, 1993.
Dem'yankov V.Z. Osnovy teorii interpretatsii i ee prilozheniya
v vychislitel'noy lingvistike. M.: Izdatel'stvo Moskovskogo uni-versiteta, 1985.
Dem'yankov V.Z. Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda // Voprosy yazykoznaniya. 1994. № 4. S. 17-33.
Dem'yankov V.Z. Tekst i diskurs kak terminy i kak slova obyden-nogo yazyka // Voprosy filologii. 2007. № 9. S. 86-95.
Iriskhanova O.K. O lingvokreativnoy deyatel'nosti cheloveka: ot-glagol'nye imena. M.: VTII, 2004.
Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'. Izd. 3-e. M.: Editorial URSS, 2003.
Katsnel'son S.D. Kategorii yazyka i myshleniya: Iz nauchnogo naslediya. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2001.
Kelli Dzh.A. Teoriya lichnosti. SPb.: Rech', 2000.
Kibrik A.E. Kognitivnyy podkhod k yazyku // Yazyk i mysl': So-vremennaya kognitivnaya lingvistika. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2015. S. 29-59.
Kobrina N.A. Yazyk kak kognitivno-kreativnaya deyatel'nost' che-loveka // Studia Linguistica. Vyp. IX. Kognitivno-pragmaticheskie i khu-dozhestvennye funktsii yazyka: sb. statey. SPb.: RGPU im. A.I. Gertse-na, 2000. S. 23-29.
Kubryakova E.S. Yazyk prostranstva i prostranstvo yazyka (k posta-novke voprosa) // Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka. T. 56. 1997. № 3. S. 22-31.
Kubryakova E.S. Yazyk i znanie: na puti polucheniya znaniy o yazyke. Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2004.
Kubryakova E.S. V poiskakh sushchnosti yazyka // Voprosy kognitiv-noy lingvistiki. 2009. № 1. S. 5-12.
Layonz Dzh. Vvedenie v teoreticheskuyu lingvistiku. M.: Progress, 1978.
Lektorskiy V.A. Sub"ekt, ob"ekt, poznanie. M.: Nauka, 1980.
Lektorskiy V.A. Konstruktivizm v epistemologii i naukakh o che-loveke: materialy kruglogo stola // Voprosy filosofii. 2008. № 3. S. 3-37.
Leont'ev A.N. Lektsii po obshchey psikhologii. M.: Smysl, 2000.
Lotman Yu.M. Vnutri myslyashchikh mirov: Chelovek – tekst – semio-sfera – istoriya. M.: Yazyki russkoy kul'tury, 1999.
Luriya A.R. Yazyk i soznanie. M.: Izd-vo MGU, 1998.
Maslova Zh.N. Poeticheskaya kartina mira i ee reprezentatsiya
v yazyke: dis. … d-ra filol. nauk. Tambov, 2011.
Matezius V. O tak nazyvaemom aktual'nom chlenenii predlozhe-niya // Prazhskiy lingvisticheskiy kruzhok. M.: Izd-vo inostrannoy li-teratury, 1967. S. 239-245.
Minskiy M. Struktura dlya predstavleniya znaniya // Psikhologiya mashinnogo zreniya. M.: Mir, 1978. S. 249-338.
Nikitin M.V. Metafora: upodoblenie vs. integratsiya kontseptov // S lyubov'yu k yazyku: sbornik nauchnykh trudov. Posvyashchaetsya E.S. Kubryakovoy. M.-Voronezh, 2002. S. 255-269.
Pavilenis R.I. Problema smysla: sovremennyy logiko-filo-sofskiy analiz yazyka. M.: Mysl', 1983.
Paducheva E.V. Vyskazyvanie i ego sootnesennost' s deystvitel'-nost'yu. M.: Nauka, 1985.
Pirs Ch.S. Izbrannye filosofskie proizvedeniya / Per. s angl. M.: Logos, 2000.
Postovalova V.I. Kartina mira v zhiznedeyatel'nosti cheloveka // Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: yazyk i kartina mira. M.: Nauka, 1988. S. 8-69.
RChFYa – Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: yazyk i kartina mi-ra. M.: Nauka, 1988.
Serebrennikov B.A. Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: yazyk
i myshlenie. M.: Nauka, 1988.
Serebrennikov B.A. Kak proiskhodit otrazhenie kartiny mira
v yazyke? // Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: yazyk i kartina mira. M.: Nauka, 1988a. S. 87-107.
Talmi L. Otnoshenie grammatiki k poznaniyu // Vestnik Moskov-skogo universiteta. Ser. 9. Filologiya. 1999. №№ 1, 4, 6. S. 91-115, 76-105, 88-121.
Ushakov D.V. Kognitivnaya sistema i razvitie // Kognitivnye is-sledovaniya: problema razvitiya: sbornik nauchnykh trudov: Vyp. 3. M.: Izd-vo «Institut psikhologii RAN», 2009. S. 5-14.
Fillmor Ch. Freymy i semantika ponimaniya // Novoe v zarubezh-noy lingvistike. Vyp. XXIII. Kognitivnye aspekty yazyka. M.: Pro-gress, 1988. S. 52-92.
Cheyf U.L. Pamyat' i verbalizatsiya proshlogo opyta // Novoe v za-rubezhnoy lingvistike. Vyp. KhII. Prikladnaya lingvistika. M.: Raduga, 1983. S. 35-73.
YaN – Yazykovaya nominatsiya: obshchie voprosy. M.: Nauka, 1977.
Boldyrev N.N., Dubrovskaya O.G. Context of Sociocultural Knowledge in Discourse Construction // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 1. S. 2. P. 25-30.
Boldyrev N.N., Dubrovskaya O.G. Sociocultural Commitment of Cog-nitive Linguistics via Dimensions of Context // ILHA DO DESTERRO.
A Journal of English Language, Literatures in English and Cultural Studies. 2016. Vol. 69. No. 1. P. 173-182.
Boldyrev N.N., Dubrovskaya O.G. Sociocultural Specificity of Dis-course: the Interpretive Approach to Language Use // Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 236. 2016a. P. 59-64.
Dennett D. Consciousness Explained. N.Y.: Back Bay Books, 1991.
Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Jackendoff R. Semantics and Cognition. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995.
Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Re-veal about the Mind. Chicago – London: The University of Chicago Press, 1990.
Langacker R.W. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. N.Y.: Mouton de Gruyter, 1991.
Rosch E.H. Principles of Categorization // Cognition and Categoriza-tion. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1978. P. 27-48.
Wierzbicka A. The Semantics of Grammar. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1988.
Kubryakova E.S., Dem'yankov V.Z., Pankrats Yu.G., Luzina L.G. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov. M.: Izd-vo MGU, 1996.
KFE – Kratkaya filosofskaya entsiklopediya. M.: Izdatel'skaya gruppa «Progress» – «Entsiklopediya», 1994.
LES – Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'. M.: Sovet-skaya entsiklopediya, 1990.
NFE – Novaya filosofskaya entsiklopediya. V 4-kh t. M.: Mysl', 2010.
Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: 72500 slov i 7500 frazeologicheskikh vyrazheniy. M.: AZ"". 1993.
FS – Filosofskiy slovar'. M.: Izdatel'stvo politicheskoy li-teratury, 1981.

Pages:  20-81

Back to the list