Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ANTHROPOCENTRIC ASPECT OF TRANSLATION: ON THE QUESTION OF TRANSLATION COMPETENCE

ANTHROPOCENTRIC ASPECT OF TRANSLATION: ON THE QUESTION OF TRANSLATION COMPETENCE


Author:  L.M. Alekseeeva, S.L. Mishlanova, O.B. Burdina

Affiliation:  Perm State National Research University

Abstract:  The article deals with the concept of anthropologism of translation activity, associated with the process of translation competence formation. Anthropologism is regarded as the foundation of translation discourse, viewed as realization of a complex integrity of the author’s and the translator’s activity. The centre of translation discourse is translation personality, which determines the process and the result of translation activity.

Keywords:  anthropocentric aspect, translation, translation discourse, translation personality, translation competence

References

Alekseeva L.M. Tekst perevoda i «tekst perevodchika» // Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya. 2011.  Vyp. 2 (14). S. 44-52.
Alekseeva L.M. Spetsifika nauchnogo perevoda (antropotsentriche-skiy aspekt): uchebnoe posobie. Perm': Izd-vo Perm. gos. nats. issl. un-ta, 2013.
Alekseeva L.M., Mishlanova S.L. Meditsinskiy diskurs: teoreti-cheskie osnovy i printsipy analiza. Perm': Izd-vo Perm. un-ta, 2002.
Alekseeva L.M., Mishlanova S.L. Perevodcheskaya  kompetentsiya kak uslovie effektivnoy mezhkul'turnoy kommunikatsii // Politicheskaya lingvistika: problematika, metodologiya, aspekty issledovaniya
i perspektivy razvitiya nauchnogo napravleniya: materialy Mezhduna-rodnoy nauchnoy konferentsii, 27 noyabrya 2015 goda. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t , 2015a.  S. 11-15.
Alekseeva L.M., Mishlanova S.L. Formirovanie perevodcheskoy kompetentsii v obuchenii professional'noy kommunikatsii // IN-DUSTRIYa PEREVODA: materialy VII Mezhdunarodnoy nauchnoy kon-ferentsii, 1-3 iyunya 2015 g. Perm': Izd-vo Permskogo natsional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. S.126-130.
Bibikhin V.V. Slovo i sobytie. M.: Editorial URSS, 2001.
Burdina O.B. Modelirovanie terminologicheskoy variativnosti
v farmatsevticheskom diskurse: dis. ... kand. filol. nauk. Perm', 2013.
Burdina O.B. Leksicheskaya ekvivalentnost' spetsial'nogo teksta (na primere rossiyskikh i amerikanskikh instruktsiy po primeneniyu lekarstvennykh preparatov) // Vestnik Permskogo natsional'nogo is-sledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. Problemy yazyko-znaniya i pedagogiki. 2015. № 2 (12). S. 57-63.
Burdina O.B., Mishlanova S.L. Perevod kak istochnik terminologicheskoy variativnosti v farmatsevticheskom diskurse // Industriya perevoda: materialy V Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, 3-5 iyunya 2013. Perm': Izd-vo PNIPU, 2013. S. 151-156.
Vernadskiy V.I. Biosfera i noosfera. M.: Ayris-press, 2003.
Kubryakova E.S. Evolyutsiya lingvisticheskikh idey vo vtoroy polo-vine KhKh veka (opyt paradigmal'nogo analiza) // Yazyk nauki kontsa
20 veka: sbornik nauchnykh statey. M.: Ros. gos. gumanit. un-t, 1995. S.144-238.
Sorokin Yu.A. Perevodovedenie: status perevodchika i psikhoger-menevticheskie protsedury. M.: Gnozis, 2003.
Shchedrovitskiy G.P. «Chelovek» kak predmet issledovaniya // Iz-brannye trudy. M. Shkola kul'turnoy politiki, 1995. S. 367-398.
Fuko M. Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk. SPb.:
A-cad, 1994.

Pages:  694-701

Back to the list