Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

CAUSATIVE CONSTRUCTIONS WITH LINKING VERBS IN NON-COGNATE LANGUAGES: SEMANTIC ASPECT

CAUSATIVE CONSTRUCTIONS WITH LINKING VERBS IN NON-COGNATE LANGUAGES: SEMANTIC ASPECT


Author:  N.Yu. Byessonov

Affiliation:  Donetsk National University

Abstract:  The article focuses on the phenomenon of causation and presents the results of contrastive semantic analysis of English and Ukrainian causative constructions with the most frequent linking verbs. An invariant pattern of a causative construction enabling to identify causative constructions is described. A semantic classification of causative constructions with linking verbs in English and Ukrainian is suggested, with isomorphic and allomorphic semantic types being observed in the languages under analysis. In the cause of the analysis the common and distinctive features of the causative constructions semantics have been highlighted.

Keywords:  cognitive grammar, causative construction, linking verb, analytical causative, semantic type.

References

Apresyan Yu.D. Izbrannye trudy. T. 1. Leksicheskaya semantika. M.: Yazyki russkoy kul'tury, 1995.
Apresyan Yu.D. Issledovaniya po semantike i leksikografii. T. 1: Paradigmatika. M.: Yazyki slavyanskikh kul'tur, 2009.
Baranov A.N., Dobrovol'skiy D.O. Semanticheskie otnosheniya vo frazeologii // Trudy mezhdunar. konf. «Dialog 2011». Balkanskaya Ru-sistika. URL: http:// www.dialog21.ru/dialog2011/materials/pdf/7.pdf.
Boldyrev N.N. Kognitivnaya lingvistika. M.-Berlin: Direkt-Media, 2016.
Bondarko A.V. Grammaticheskaya kategoriya i kontekst. L.: Nauka, 1971.
Iriskhanova O.K. Issledovanie perspektivy v kognitivnoy lin-gvistike: problemy i zadachi // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2013. Vyp. XIV. S. 92-98.
Lingvistika konstruktsiy / otv. red. E.V. Rakhilina. M.: Azbukov-nik, 2010.
Logicheskiy analiz yazyka. Obraz cheloveka v kul'ture i yazyke / otv. red. N.D. Arutyunova, I.B. Levontina. Moskva: Indrik, 1999.
Dem'yankov V.Z. Kognitivnaya lingvistika kak raznovidnost' interpretiruyushchego podkhoda // Voprosy yazykoznaniya. 1994. № 4. S. 17-32.
Kibrik A.A. Kognitivnyy analiz diskursa: lokal'naya struktura // Yazyk i mysl': Sovremennaya kognitivnaya lingvistika. M.: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2015. S. 595-634.
Nedyalkov V.P., Sil'nitskiy G.G. Tipologiya morfologicheskogo i leksicheskogo kauzativov // Tipologiya kauzativnykh konstruktsiy. Morfologicheskiy kauzativ. Leningrad: Izd-vo «Nauka», Leningradskoe otdelenie, 1969. S. 20-50.
Plungyan V.A. Vvedenie v grammaticheskuyu semantiku: Grammati-cheskie znacheniya i grammaticheskie sistemy yazykov mira. M.: RGGU, 2011.
Kholodovich A.A. Problemy grammaticheskoy teorii. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1979. 
Byessonov N. Causative linking verbs in English and Ukrainian // Se-mantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontras-tiven Linguistik / Larysa Iagupova, Volodymyr Kaliuščenko, Andrzej Kątny, Heike Roll (Hrsg.). Frankfurt am Mein: PeterLang Edition. 2013.
S. 155-166.
Talmy L. Semantic causative types // Syntax and semantics 6: the grammar of causative constructions / M. Shibatani (ed.). New York: Aca-demic Press, 1976. P. 43-116.
Talmy L. Force dynamics in language and cognition // Cognitive Sci-ence. 1988. 12. P. 49-100.

Pages:  652-660

Back to the list