Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

METONYMIC MODELS OF INTERPRETATION (ON THE MATERIAL OF ENGLISH TWO-COMPONENT COMPOUND NOUNS)

METONYMIC MODELS OF INTERPRETATION (ON THE MATERIAL OF ENGLISH TWO-COMPONENT COMPOUND NOUNS)


Author:  L.V. Babina, A.Yu. Fedenko

Affiliation:  Tambov State University named after G.R. Derzhavin

Abstract:  In this paper we study two-component compound nouns as a result of secondary interpretation. Metonymic models WHOLE – PART and PART1 – PART2 by which this group of compound words is formed are defined

Keywords:  two-component compound nouns, the English language, secondary interpretation, metonymic cognitive models.

References

Babina L.V., Fedenko A.Yu. Otsenochnyy potentsial dvukhkompo-nentnykh slozhnykh slov, reprezentiruyushchikh znaniya o cheloveke // Vo-prosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 1 (042). S. 41-49.
Boldyrev N.N. Interpretatsiya mira i znaniy o mire v yazyke // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2014. Vyp. XIX. S. 20-28.
Runova N.V. Kognitivnye osnovy obrazovaniya novykh metonimi-cheskikh znacheniy sushchestvitel'nykh (na materiale angliyskogo yazyka): dis. ... kand. filol. nauk. Kaliningrad, 2006.
Shepeleva D.A. Kognitivnye aspekty semantiki slozhnogo slova «sushchestvitel'noe + sushchestvitel'noe» v sovremennom angliyskom yazyke: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Tambov, 2008.
Dictionary.com. URL: http://dictionary.reference.com/
Kövecses Z., Radden G. Metonymy: Developing a Cognitive Linguistic View // Cognitive Linguistics. 1998V. 9. № 1. P. 37-77.
Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE) / Della Sum-mers. Harlow, England: Pearson Longman Group Ltd., 2006.

Pages:  112-119

Back to the list