Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ANTHROPOCENTRIC PRINCIPLE IN MODERN COGNITIVE LINGUISTICS

ANTHROPOCENTRIC PRINCIPLE IN MODERN COGNITIVE LINGUISTICS


Author:  A.N. Shymanovych

Affiliation:  Crimean Federal University

Abstract:  The article deals with the problem of anthropocentric principle which has become one of the main factors that determine the focus of contemporary linguistic researches on studying language in correlation with the person, his/her thinking, outlook, perception of the world and their role in creating culture, civilization. Anthropocentric principle is associated with the attempts to study language phenomena within the dyad “language – person”. Anthropocentrism, which is focused on a person, brings forward research of anthroponyms, person names, and cognitive mechanisms of their generation. They are created as verbalization of certain cognitive processes.

Keywords:  anthropocentrism, knowledge, cognitive category, cognition, person names.

References

Boldyrev N.N. Kognitivnaya semantika: kurs lektsiy po angliyskoy filologii. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Derzhavina, 2001.
Brutyan G.A. Argumentatsiya. Erevan: Izd-vo AN Arm. SSR, 1984.
Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'. M.: Nauka, 1987.
Ol'shanskiy I.G. Lingvokul'turologiya v kontse KhKh veka: Itogi, tendentsii, perspektivy // Lingvisticheskie issledovaniya v kontse dvadtsatogo veka. M.: Nauka, 2000. S. 26-56.
Polyuzhin M.M. Funktsional'niy i kognitivniy aspekt angliys'-kogo slovotvorennya. Uzhgorod: Zakarpattya, 1999.
Potebnya A.A. Teoreticheskaya poetika. M.: Vysshaya shkola, 1990.
Serl' Dzh. Priroda intentsional'nykh sostoyaniy // Filosofiya, logika, yazyk. M.: Progress, 1987. S. 96-126.
Tishchenko K. Metateoriya movoznavstva. Kiev: Osnovi, 2000.

Pages:  85-90

Back to the list