Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ANTHROPOCENTRIC FEATURES OF ART JOURNALISM

ANTHROPOCENTRIC FEATURES OF ART JOURNALISM


Author:  O.B. Ponomareva

Affiliation:  Tyumen State University

Abstract:  The article dwells upon the specific features of art journalism as a synthesis of artistic and scientific means of the world conceptualization. Esseism is treated as the peculiarity of the text of art journalism which manifests itself in the revelation of the genuine personality of the writer, his personal vision of the world and its social problems, which presupposes the treatment of some ontological issues from the point of view of the author with his individual intonation, voice and other elements of the author’s idiolect and autopresentation.

Keywords:  anthropocentrism, expansion, art journalism, imagery, aphoristic style, subjective manner, auto presentation.

References

Boldyrev N.N. Kognitivnaya semantika: Kurs lektsiy po angliyskoy filologii. Tambov: Izd-vo Tamb. un-ta, 2014. 
Bronskaya L.I. Esseizm kak yavlenie sinteza novogo vremeni // Literaturnaya kritika i publitsistika russkogo zarubezh'ya. Maykop, 2007. C. 28-52.
Veydle V.V. O poetakh i poezii. Parizh: YMCA-Press, 1973.
Kalashnikova L.I. Pressa i problemy kul'turnogo naslediya // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika. 1999.
№ 4. S. 117-122.
Kantorovich V.Ya. Zametki pisatelya o sovremennom ocherke. M.: Sov. pisatel', 1962.
Kubryakova E.S. Nachal'nye etapy stanovleniya kognitivizma: lingvistika – psikhologiya – kognitivnaya nauka // Voprosy yazykoznaniya. 1994. № 4. S. 34-47.
Monten' M. Opyty: v 3 t. T. 1-2. M.: Nauka, 1960.
Murav'ev V.S. Esse // Kratkaya literaturnaya entsiklopediya. T. 8. M.: Sov. entsiklopediya, 1973. S. 961.
Epshteyn M.N. Na perekrestke obraza i ponyatiya (esseizm v kul'ture novogo vremeni) // Paradoksy novizny: O literaturnom razvitii KhIKh-KhKh vekov. M.: Sov. pisatel', 1988. S. 334-380.
Priestley J.B. Essays of Five Decades. Little, Brown and Company. Boston, Toronto, 1968.
WIDEL – Webster's International Dictionary of the English Language. – Springfield; Mass: Published by G. & C. Merriam & Co, 1991.
WSNCD – Webster's Seventh New Collegiate Dictionary. – Springfield; Massachusetts: Merriam Company Publishers, 1969.

Pages:  69-76

Back to the list