Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

POLYDISCURSIVENESS IN THE LAW AND JUDICIAL DISCOURSE IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES

POLYDISCURSIVENESS IN THE LAW AND JUDICIAL DISCOURSE IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES


Author:  A. G. Zverev

Abstract:  The research includes the identification and description of cognitive aspects of legal and judicial discourse, and their comparison in different language cultures. It justifies the use of the term «polydiscursiveness» in reference to securities.

Keywords:  legal discourse, judicial discourse, economic discourse, polydiscursiveness, securities, a promissory note, bill of exchange law

References

Beloglazova E. V. Polidiskursnost' kak osobyy issledovatel'skiy fokus // Izvestiya SPbUEF. 2009. №3. S. 66-71.
David R., Zhoffre-Spinozi K. osnovnye pravovye sistemy sovremennosti. Les grands systemes de droit contemporains. M.: Mezhdunar. otnosheniya, 2009.
Dubrovskaya T. V. Sudebnyy diskurs: rechevoe povedenie sud'i: avtoref. diss. ... dokt. filol. nauk. Saratov, 2010. 39 s.
Evtushina T. A., Koval'skaya N. A. Ekonomicheskiy diskurs kak ob"ekt lingvistiche-skogo issledovaniya // Vestnik ChelGU. 2014. №6 (335). S. 42-46.
Zhenevskaya konventsiya 1930 g. «o Edinoobraznom zakone o perevodnom i prostom veksele» s prilozheniyami.
Zakon o perevodnykh vekselyakh 1882 goda (Angliya), Edinoobraznyy Torgovyy Kodeks 1962 goda (SShA).
Kozhemyakin E. A. Nauchnyy zhurnal «Diskurs-Pi». Ekaterinburg: ID «Diskurs-Pi», 2013, vyp. 13. 156 s.
Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 11 marta 1997 g. № 48-FZ «o perevo-dnom i prostom veksele».

Pages:  534-535

Back to the list