Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ARCHETYPES OF THE COLLECTIVE UNCONSCIOUSNESS IN THE LIGHT OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMAGOLOGY (BASED ON THE MATERIAL OF FOLK-TALES DISCOURSE)

ARCHETYPES OF THE COLLECTIVE UNCONSCIOUSNESS IN THE LIGHT OF THE THEORY OF LINGUISTIC IMAGOLOGY (BASED ON THE MATERIAL OF FOLK-TALES DISCOURSE)


Author:  E. M. Abysheva

Abstract:  The author investigates archetypes of the collective unconsciousness in their interconnection with the theory of linguistic imagology. Archetypes are the basic components of folk-tales images. Their study reveals such values of the Russian culture as kindness, quick-wittedness and bravery.

Keywords:  linguistic imagology, archetypes, folk-tales discourse, trickster, cultural hero

References

Afanas'ev A. N. Narodnye russkie skazki [Elektronnyy resurs] URL: http://www. feb-web. ru/skazki/texts/af0/. html.
Lotman Yu. M. Kul'tura i vzryv. M.: Progress, 1992. 270 s.
Masterskikh S. V., Abysheva E. M. Skazka kak sposob razvitiya lingvisticheskoy, diskursivnoy i sotsiokul'turnoy kompetentsiy (na primere russkikh i frantsuzskikh fol'klornykh skazok) // Voprosy kognitivnoy lingvistiki, 2015. № 4. S. 94-100.
Marshuba D. A. Problema klassifikatsii sfer issledovaniya v imagologii // Molodoy uchenyy № 6 (86) / 2015. S. 532-535.
Meletinskiy E. M. Mifologicheskiy slovar'. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1991. 734 s.
Yung K. G. Dusha i mif: Shest' arkhetipov. Kiev-Moskva: Port Royal'. Sovershenstvo, 1997. 382 s.
Yung K. G. Psikhologiya bessoznatel'nogo. M.: Kanon, 1996. 317 s.

Pages:  494-496

Back to the list