Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

PRECEDENCE AS THE BASIS OF FORMING INTERTEXTUAL THESAURUS

PRECEDENCE AS THE BASIS OF FORMING INTERTEXTUAL THESAURUS


Author:  A. V. Kremneva

Abstract:  The article analyses the phenomenon of precedence as the basis for forming intertextual thesaurus, which the author regards as linguocultural experience, stored in the memory of an individual in various forms (both verbal and visual) and whose presence enables us to code and decode meaning of a text or an utterance on the basis of a precedented text or a precedented situation.

Keywords:  precedence, precedented text, intertextual thesaurus, linguocultural experience, meaning ties

References

Gasparov B. M. Yazyk. Pamyat'. Obraz. Lingvistika yazykovogo sushchestvovaniya. M.: «Novoe literaturnoe obozrenie», 1996.
Karaulov Yu. N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'. Izd. 3-e, stereotipnoe. M.: Editorial URSS, 2003.
Krasnykh V. V. Virtual'naya real'nost' ili real'naya virtual'nost'? Chelovek. Soznanie. Kommunikatsiya. Monografiya. M.: Dialog MGU, 1998.
Kremneva A. V. Vsyakiy li tekst mechtaet stat' pretsedentnym?// Diskurs kak sotsial'naya deyatel'nost': prioritety i perspektivy. Materialy vtoroy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Chast' 1. M.: FGBU VPO MGLU, 2014. S. 42-43.

Pages:  435-437

Back to the list