Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ETHNO-MARKERS IN THE TEXT LANDSCAPE MODEL ARCHITECTONICS

ETHNO-MARKERS IN THE TEXT LANDSCAPE MODEL ARCHITECTONICS


Author:  E. A. Ogneva

Abstract:  The article deals with the author's point of view on the text landscape model architectonics. The specificity of ethno-markers in the text landscape model architectonics of the Е. Bronte novel named «Wuthering Heights» is presented.

Keywords:  text, cognitive modeling, text landscape model, architectonics, ethno-marker

References

Belousov K. I. Nekotorye nablyudeniya nad kontseptual'noy kompozitsiey teksta. Vopr. kognitivnoy lingvistiki. 2014. № 1. S. 62-74.
Boldyrev N. N. Interpretiruyushchaya funktsiya yazyka // Vestnik Chel. gos. un-ta. 2011. № 33 (248). Filologiya. Iskusstvovedenie. Vyp. 60. S. 11-16.
Dibrova E. I. Prostranstvo teksta v kompozitivnom chlenenii // Struktura i semantika khudozhestvennogo teksta: VII Mezhdunar. konf. M., 1999. S. 91-138.
Ogneva E. A. Var'irovanie kognitivnykh koordinat khudozhestvennogo teksta pri perevode // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2014. Vyp. XIX: Kognitivnoe var'irovanie v yazykovoy interpretatsii mira S. 550-558.
Ryabova V. N. Peyzazhnaya edinitsa teksta: semantika, grammaticheskaya forma, funktsiya (na materiale proizvedeniy A. P. Chekhova): avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Tambov, 2002.
Panasenko N. I. Semanticheskoe prostranstvo khudozhestvennogo teksta // Semantikamovi і tekstu. Mat-li ІKh Mіzhnar. nauk. -prakt. konf. Іvano-Frankіvs'k, 2006. S. 394-396.
Bronte E. Wuthering Heights. Penguin Books Ltd. Penguin English Library, 2010. 406 r.

Pages:  462-465

Back to the list