Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ACTUAL DIVISION AS A DETERMINING FACTOR OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE-SYNTACTIC TYPES OF THE SENTENCE

ACTUAL DIVISION AS A DETERMINING FACTOR OF THE FORMATION OF COMMUNICATIVE-SYNTACTIC TYPES OF THE SENTENCE


Author:  O. S. Egorova

Abstract:  The article deals with the study of the patterns of the formation of the sentence in accordance with actual (communicative) division being the most important aspect which determines the semantic and formal-syntactic organization of any sentence.

Keywords:  actual (communicative) division, theme, rheme, communicative structure, syntactic structure, communicative-syntactic types of the sentence

References

Gak V. G. Teoreticheskaya grammatika frantsuzskogo yazyka. M.: Dobrosvet. 2004.
Dolinin K. A. Kommunikativnye varianty frantsuzskogo prostogo predlozheniya. L. :LGPI im. A. I. Gertsena. 1975.
Egorova O. S. Aktual'nye problemy kommunikativnogo sintaksisa // Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. 2014. T. 1. №4. S. 116-119.
Egorova O. S. Verbal'naya reprezentatsiya kommunikativnoy struktury vyskazyvaniya v raznostrukturnykh yazykakh // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. Vyp. XXII. S. 578-581.
Egorova O. S. Strukturno-funktsional'naya tipologiya predlozheniya v russkom i frantsuzskom yazykakh // Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik. 2012. T. 1. №1. S. 167-174.
Kuznetsova T. Ya. Voprositel'noe predlozhenie v bytovom diskurse // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. Vyp. XXII. S. 734-736.
Raspopov I. P. Aktual'noe chlenenie predlozheniya. Na materiale prostogo povestvovaniya preimushchestvenno v monologicheskoy rechi. M.: Librikom. 2009.
Referovskaya E. A. Kommunikativnaya struktura teksta v leksiko- grammaticheskom aspekte. L.: Nauka, 1989.

Pages:  429-431

Back to the list