Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

PECULIARITIES OF TRANSFORMING COGNITIVE INFORMATION IN LEGAL TEXTS

PECULIARITIES OF TRANSFORMING COGNITIVE INFORMATION IN LEGAL TEXTS


Author:  N. A. Moroz

Abstract:  The article deals with peculiarities of translating legal texts from English into Russian. The author describes different ways of interpretation that allow transferring proper cognitive information due toadequate understanding and constant communicative work at language and style.

Keywords:  cognitive approach, cognitive theory of translation, cognitive information, understanding, legal text, special translation, transformation, meaning of the text

References

Alekseeva I. S. Professional'nyy trening perevodchika / Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Soyuz, 2005. 288 s.
Alimov V. V. Interferentsiya v perevode (na materiale professional'no orientirovannoy mezhkul'turnoy kommunikatsii i perevoda v sfere professional'noy kommunikatsii). M.: URSS, 2005. 232 s.
Baksanskiy O. E., Kucher E. N. Poznanie poznaniya: kognitivnye nauki //Epistemologiya i filosofiya nauki. 2006. T. 7. № 1. S. 153-154.
Boldyrev N. N. Freymovaya semantika kak metod kognitivnogo analiza yazykovykh edinits [Elektronnyy resurs]: http//boldyrev. ralk. info >dir/material/106. pdf (data obrashcheniya 29.01.2016).
Moroz N. A. Lingvokognitivnye aspekty perevoda poemy N. V. Gogolya «Mertvye dushi» na angliyskiy yazyk : dis. kand. filol. nauk. Tyumen', 2009. 254 c.

Pages:  388-391

Back to the list