Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

SENSE CORRELATION AS A BASIS OF THE MATRIX FOR LITERARY TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF THE ITERATIVE MODEL OF UNDERSTANDING)

SENSE CORRELATION AS A BASIS OF THE MATRIX FOR LITERARY TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF THE ITERATIVE MODEL OF UNDERSTANDING)


Author:  M. G. Novikova

Abstract:  The article reveals the notion of «sense correlation» applied to the process of literary translation. The prospect of an iterative model of understanding as a matrix of literary translation is proved, since it determines the semantic algorithm of the translator's professional activity.

Keywords:  sense correlation, matrix for translation, iterative model of understanding, discourse dynamics, polysemantic words

References

Ivanov N. V. Aktual'noe chlenenie predlozheniya v tekstovom diskurse i v yazyke (po materialam sopostavitel'nogo izucheniya portugal'skikh i russkikh tekstov): monografiya. M.: Izd. tsentr Azbukovnik, 2010. 215 s.
Moem S. Nechto chelovecheskoe: Rasskazy. M.: Pravda, 1989. 528 s.
Moem S. Sbornik rasskazov. Seriya «Klassiki KhKh veka» / per. Yu. Vasyutina. Rostov n/D: «Feniks», 2000. 480 s.
Novikova M. G. Mera smysla, aktual'noe chlenenie i adekvatnost' perevoda: monografiya: Flinta: Nauka, 2012. 208s.
Novikova M. G. Smyslovye korrelyatsii v diskursivnoy dinamike perevoda: avtoref. dis.. doktora filol. nauk. M., 2015. 40 s.
Novikova M. G. Smyslovye korrelyatsii v diskursivnoy dinamike perevoda: dis. doktora filol. nauk. M., 2015. 340 s.
Maugham S. Selected short stories: sb. na angl. yaz. M.: Menedzher, 1996. 352 s.

Pages:  347-350

Back to the list