Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

DIALOGUE IN TV-FORMAT DISCOURSE ARCHITECHTONICS

DIALOGUE IN TV-FORMAT DISCOURSE ARCHITECHTONICS


Author:  A. A. Kutsenko

Abstract:  The article researches features of characters' dialogues, linguistic and extralinguistic factors associated with them in TV-format discourse in 'Downton Abbey' British historical period drama. The main dialogue subject (marriage) in considered TV-format discourse is dealt with.

Keywords:  discourse, TV-format, dialogue, Edwardian era, 'Downton Abbey'

References

Alefirenko N. F. «Zhivoe slovo» // Problemy funktsional'noy leksikologii: mono-grafiya, 2009. 344 s.

Belyaeva P. A. Lingvisticheskiy analiz dialogicheskoy rechi v khudozhestvennom tekste: diss. ... kand. filol. nauk. M., 2005. 172 s.

Kutsenko A. A. Etnokognitivnyy aspekt meditsinskogo diskursa Edvardianskoy epokhi (na primere britanskogo teleseriala 'Casualty 1900s') // European Social Science Journal (Evropeyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk). 2014. №12 (51). S. 233-240.

Ogneva E. A. Kognitivnoe modelirovanie kontseptosfery khudozhestvennogo teksta. 2-e izd. dopoln. M.: Editus, 2013. 282 s.

Ogneva E. A. Transformatsiya diskursivnoy modeli sotsiuma: problemy i perspektivy // Riski v izmenyayushcheysya sotsial'noy real'nosti: problema prognozirovaniya i upravleniya, Voronezh; Belgorod. 2015. S. 569-573.

Orobinskaya R. V. Protsessual'nye osobennosti personazhnogo dialoga (na materiale nemetskogo khudozhestvennogo fil'ma «Sophie scholl. Die letzten tage») // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2013. S. 127-132.

Downton Abbey (2010) - S01E01 - English subtitles [Elektronnyy resurs]. -Rezhim dostupa: http://www. podnapisi. net/downton-abbey-2010-subtitles-p908948 (data obrashcheniya: 20.01.2016).

Downton Abbey (2010) - S01E03 - English subtitles [Elektronnyy resurs]. - Rezhim dostupa: http://www. opensubtitles. org/en/subtitles/3897573/downton-abbey-episode-1-3-en (data obrashcheniya: 20.01.2016).

Pages:  621-624

Back to the list