Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

THE IMAGE OF THE CONCEPT «SADNESS» IN THE RUSSIAN LANGUAGE

THE IMAGE OF THE CONCEPT «SADNESS» IN THE RUSSIAN LANGUAGE


Author:  I. V. Anisimova

Abstract:  The article describes the image of the emotional concept «sadness» in the Russian linguistic perception. The author analyzes the usage of the concept under examination in literature and creates perceptive and cognitive images of sadness.

Keywords:  emotion «sadness», world's emotional image, emotional concept, components of concept, perceptive image, cognitive image

References

Vorkachev S. G. Schast'e kak lingvokul'turnyy kontsept. M.: Gnozis, 2004.
Karasik V. I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. M.: Gnozis, 2004.
Krasavskiy N. A. Dinamika emotsional'nykh kontseptov v nemetskoy i russkoy ling- vokul'turakh: dis.. d-ra filol. nauk. Volgograd, 2001.
Leont'ev V. V. Emotsional'nyy kontsept «Flattery» v strukture angliyskoy yazykovoy lichnosti // Vestnik VolGU. 2000. Vyp. 5. S. 27-32.
Popova Z. D., Sternin I. A. Kognitivnaya lingvistika. M.: AST: Vostok - Zapad, 2010.
Shakhovskiy V. I. Lingvisticheskaya teoriya emotsiy: monografiya. M.: Gnozis, 2008.

Pages:  190-194

Back to the list