Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

SEMANTIC DERIVATION AS A RESULT OF THE WORLD CONCEPTUALIZATION AND CATEGORIZATION

SEMANTIC DERIVATION AS A RESULT OF THE WORLD CONCEPTUALIZATION AND CATEGORIZATION


Author:  A. V. Medvedeva

Abstract:  The paper deals with the motivated connotative word meaning formation by way of example of common motivating feature «process stage» in a group of Russian nouns. Special attention is paid to existence of paradigmatic connotative relations among lexemes of different lexico- semantic groups in the lexical system. Semantic derivation is considered as a cognitive process on the basis of the world conceptualization and categorization.

Keywords:  cognitive linguistics, semantics, semantic derivation, conceptualization, categorization, polysemy

References

Berestnev G. I. Slovo, yazyk i za ikh predelami: monografiya. Kaliningrad, 2007.

Boldyrev N. N. Kontseptual'noe prostranstvo kognitivnoy lingvistiki // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2004. № 1. S. 18-37.

Kubryakova E. S. Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira. M.: Yaz. slavyan. kul't., 2004.

Medvedeva A. V. Kognitivnye aspekty semanticheskoy derivatsii // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. № 20. S. 837-847.

Medvedeva A. V. Mnogoznachnost' russkikh sushchestvitel'nykh v kognitivnom aspekte (na materiale LSG «produkty pitaniya, eda») // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. № 22. S. 650-652.

Medvedeva A. V. Polisemiya s kognitivnoy tochki zreniya // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2015. № 21. S. 347-350.

Medvedeva A. V. Sposob soversheniya deystviya kak osnova razvitiya znacheniya slova // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2014. № 18. S. 423-426.

Popova Z. D. Obshchee yazykoznanie / Z. D. Popova, I. A. Sternin. M.: AST: Vostok- Zapad, 2007.

Pages:  241-244

Back to the list