Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT INTELLIGENCE (ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE)

LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF THE CONCEPT INTELLIGENCE (ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN LANGUAGE)


Author:  O. N. Kravchenco, J. N. Melnicova, L. G. Petrova

Abstract:  The article deals with the Russian phraseological units referring to a silly person. The most of the phraseological units include the component «head». The examples associated with animals and wood are popular in the Russian language as well as the examples of woman's foolishness.

Keywords:  phraseological unit, head, silly person, foolishness, metaphor, intelligence

References

Gerasimenko I. E. Yazykovaya reprezentatsiya kontsepta «muzhchina» sredstvami bio- morfnogo koda / I. E. Gerasimenko // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2008. № 3. S. 22-26.
Gorbachevich K S. ^ovar' epitetov russkogo literaturnogo yazyka / K. S. Gorbachevich; pod red. S. A. Kuznetsova. SPb.: «Norint», 2001. 224 s.
Mishin A. A. Kul'turnyy kontsept «glupost'» v nemetskoy poslovichnoy kartine mira / A. A. Mishin // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Vypusk № 2 / 2007. S. 22-26.
Khokhoeva F. M. Frazeologicheskiy kontsept «zhenskiy intellekt» v russkoy i osetinskoy lingvokul'ture / F. M. Khokhoeva // Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena. Vypusk № 77 / 2008. S. 212-216.

Pages:  225-228

Back to the list