Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

CATEGORIZATION OF NATURAL REALIA IN SPANISH

CATEGORIZATION OF NATURAL REALIA IN SPANISH


Author:  V. V. Korneva

Abstract:  The paper analyses lexemes denoting vertical geographic natural realia in Spanish. Categorical features of the words are used as the basis for categorization of natural realia. The author makes an emphasis on relations between category of object and categorization of naturalrealia in Spanish.

Keywords:  category, categorization, geographic space, vertical line, natural realia

References

Korneva V. V. Kategorizatsiya gorizontal'no orientirovannykh prirodnykh realiy v yazykovom soznanii etnosa// Tambovskiy gosudarstvennyy universitet im. G. R. Derzhavina. Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vypusk № XVII. Moskva-Tambov, 2014a. S. 241-248.
Korneva V. V. Universal'noe i spetsificheskoe v kategorizatsii prirodnykh realiy // Sub"ekt poznaniya i kommunikatsii: yazykovye i mezhkul'turnye aspekty:sb. nauch. tr. / [otv. red. L. V. Tsurikova, L. Yu. Shchipitsina]. Voronezh: «NAUKA-YuNIPRESS», 2014b. S. 281-293.
Korneva V. V. Kategorizatsiya vozvyshennosti v ispanskoy i russkoy lingvokul'turakh // Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Seriya Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya, 2014v. №4. S. 228-229.

Pages:  223-225

Back to the list