Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

MODUS CHARACTER OF AUXILIARY VERBS

MODUS CHARACTER OF AUXILIARY VERBS


Author:  Z. K. Gukh

Abstract:  The article deals with modus as an interpretative activity of the speaker's consciousness. It focuses on the modus character of the auxiliary verbs in the analytical forms, which explicitly express the relation «consciousness of the speaker: event».

Keywords:  modus, consciousness of the speaker, concept, auxiliary verbs, analytical forms

References

Balli Sh. Obshchaya lingvistika i voprosy frantsuzskogo yazyka. M.: Inostrannaya literatura, 1955.
Boldyrev N. N. Kontseptual'naya osnova yazyka // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2009. Vyp. IV S. 25-77.
Boldyrev N. N. Rol' interpretiruyushchey funktsii v formirovanii yazykovykh kategoriy // Vestnik TGU. 2011. Vyp. 1 (93). S. 9-16.
Gukh Zh. K. Svyaz' yazykovykh i kognitivnykh struktur na primere kategorii zaloga v sovremennom nemetskom yazyke // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2010. № 4. S. 83-97.
Gukh Zh. K. Sootnoshenie nominativnogo i deykticheskogo v semanticheskoy strukture slozhnykh kategorial'nykh form nemetskogo glagola // Vestnik Syktyvkarskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya. Vyp. 5. Syktyvkar: Syktyvkarskiy universitet, 2003. S. 90-98.
Morris Ch. U. Osnovaniya teorii znakov // Semiotika. M.: «Raduga». 1983. S. 45-97.
Shatunovskiy I. B. Semantika predlozheniya i nereferentnye slova (znachenie, kommunikativnaya perspektiva, pragmatika). M.: Shkola «Yazyki russkoy kul'tury», 1996.
Eykhbaum G. N. Teoreticheskaya grammatika nemetskogo yazyka. SPb, 1996.

Pages:  129-133

Back to the list