Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

FICTION NARRATIVE AS A COMMUNICATIVE EVENT

FICTION NARRATIVE AS A COMMUNICATIVE EVENT


Author:  O.S. Fedotova

Abstract:  The paper shows that narrative discourse should be considered to be an act of communication between the writer and the reader, in which the writer does not only describe events of fictional re-ality, but also directly contacts the reader. The model of this dialogue remains the same from XVIII to XXI centuries of the development of English language narrative discourse. Within this general model the themes of the author’s dialogue with the reader can vary considerably as well as the de-gree of specification in the expression of the author’s opinion and the evaluative component of communication.

Keywords:  the structure of communication, English language narrative, dialogism, narrative as a communicative event, diachronic changes in narrative.

References

Belyaevskaya E.G. Mediynyy diskurs: kognitivnye modeli interpretatsii sobytiya (na materiale angliyskogo yazyka) // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 3. S. 5-14.
Boldyrev N.N., Dubrovskaya O.G. O formirovanii sotsiokul'turnoy spetsifiki diskursa // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2015. № 3. S. 14-26.
Boldyrev N.N., Panasenko L.A. Kognitivnaya osnova leksicheskikh katego-riy i ikh interpretiruyushchiy potentsial // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2013. № 2. S. 5-13.
Zykova I.V. Rol' kontseptosfery kul'tury v formirovanii frazeologiziov kak kul'turno-yazykovykh znakov: avtoref. dis. … d-ra filol. nauk. M., 2014.
Fedotova O.S. Angloyazychnaya khudozhestvennaya proza: struktura diskursa i metadiskursa: monografiya. Ryaz. gos. un-t im. S.A. Esenina: Ryazan', 2014.

Pages:  1007-1012

Back to the list