Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

SEMANTICS OF FRENCH DERIVATIVES WITH BOUND BASE AND COGNITIVE REASONS FOR ITS DEVELOPMENT

SEMANTICS OF FRENCH DERIVATIVES WITH BOUND BASE AND COGNITIVE REASONS FOR ITS DEVELOPMENT


Author:  O.B. Polyanchuk

Abstract:  The article analyzes French prefixal verbs which develop derivative meanings of high idiomaticity and have bound base in their structure. The author indicates the cognitive roots of the orientation of the development of this type of complex signs semantics. These roots are connected with the verbalization of the strong feature of the concept domain “Denial”.

Keywords:  complex signs, bound base, concept features, nuclear seme of semantic derivation model, strong/weak concept feature position, development of semantics.

References

Polyanchuk O.B. Kompozitsionnye osobennosti frantsuzskikh sushchestvitel'nykh s suffiksami agenta deystviya, razvivayushchikh polisemiyu // Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Seriya Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2011. № 1. S. 32-36.
Polyanchuk O.B. Osnovnye parametry teorii slovoobrazovaniya i dinamika proizvodnogo slova // Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2003. № 1. S. 45-49.
Polyanchuk O.B. Kognitivnye prichiny zakonomernostey semanticheskoy derivatsii proizvodnykh slov // Vestnik Voronezh. gos. un-ta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2005. №2. S. 42-44.
Putyrskaya O.G. Svyazannye osnovy v sisteme slovoobrazovaniya sovremennogo frantsuzskogo yazyka: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. M., 1977.

Pages:  569-575

Back to the list