Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

ANTHROPONYMIC IDENTITY THROUGH THE PRISM OF “SELF” AND “OTHER”

ANTHROPONYMIC IDENTITY THROUGH THE PRISM OF “SELF” AND “OTHER”


Author:  Y.V. Sergaeva

Abstract:  The fundamental opposition “Self - Other” is viewed in the article via its application to name studies and, in particular, to the notion of anthroponymic linguistic personality. The issues of referential features of given names, the perception of “the self” and “the other” in a name, and their impact on the development of self-identity are explored and illustrated.

Keywords:  nomination, a proper name, name-giving, opposition “Self - Other”, self-identity, reference, anthroponymic linguistic personality, anthroponymic identity.

References

Garagulya S.I. Yazykovaya lichnost'. Individ i ego imya v inoyazychnoy srede. M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2012.
Karaulov Yu.N. Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'. M.: Nauka, 1987.
Kochetkova T.V. Problema izucheniya yazykovoy lichnosti nositelya elitarnoy rechevoy kul'tury (obzor) // Voprosy stilistiki. Vyp. 26. Yazyk i chelovek. Saratov, 1996. S. 14-24.
Lingvopersonologiya: tipy yazykovykh lichnostey i lichnostno-orientirovannoe obuchenie. monografiya / pod red. N.D. Goleva, N.V. Saykovoy, E.P. Khomich. Barnaul; Kemerovo. 2006.
Sergaeva Yu.V., Osnitskaya A.A. Oppozitsiya «svoy – chuzhoy» v imeni sobstvennom // Aktual'nye problemy teoreticheskikh i prikladnykh issledovaniy: yazyk, kul'tura, mental'nost': sb. materialov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / Magnitogorsk: Izd-vo MaGTU im. A.I. Nosova, 2014. S. 33-38.
Morgan T. On Becoming American. Boston, Houghton Miffin Company, 1978.
Kaplan J., Bernays A. The Language of  Names. New York: Touchstone, 1999.
Levick S.E. Clone Being: Exploring the Psychological and Social Dimensions. Rowman & Littlefield Publishers, 2003.

Pages:  135-141

Back to the list