Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

FUNCTION OF PARENTHETICALS IN MASS MEDIA TEXTS

FUNCTION OF PARENTHETICALS IN MASS MEDIA TEXTS


Author:  Svetlana A. Manaenko

Affiliation:  North Caucasus Federal University

Abstract:  An analytical text of publicistic discourse in mass media commuication contains both basic and additional information to provide for the reader to relevantly interpret the author’s communicative intentions. Parenthenticals can be qualified as one of the means of adapting the basic information to make it easier for the reader to interpret the author’s communicative intention.

Keywords:  parentheticals in initial position ◆ function ◆ mass media ◆ journalistic discourse ◆ means to provide for textual message acquisition

References:  Ledenev Yu.I. Nepolnoznachnye slova v russkom yazyke. Stavropol': SGPI, 1988.
Manaenko G.N. Organizatsii informatsii v tekste na osnove vzaimodeystviya sintaksicheskikh edinits // Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya. 2009. № 43. S. 14-18.
Manaenko G.N. Oslozhnenie predlozheniya kak priem avtokommentariya zamysla govoryashchego // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 37 (328). S. 44-46.
Manaenko G.N. Oslozhnennoe predlozhenie v otnoshenii k kategoriyam informatsii i diskursa // Voprosy kognitivnoy lingvistiki. 2006. № 1. S. 45-54.
Manaenko G.N. Funktsionirovanie oslozhnennogo predlozheniya v publitsisticheskom tekste: informatsionno-diskursivnyy podkhod: dis. … d-ra filol. nauk. Krasnodar, 2004.
Slovo v deystvii. Intent-analiz politicheskogo diskursa / pod red. T.N. Ushakovoy, N.D. Pavlovoy: SPb.: Aleteyya, 2000.
Solganik G.Ya. Sintaksicheskaya stilistika. (Slozhnoe sintaksicheskoe tseloe). M.: Vyssh. shk., 1991.
Tertychnyy A.A. Analiticheskaya zhurnalistika: poznavatel'no-psikhologicheskiy podkhod. M.: Gendal'f, 1998.

Pages:  201-210

Back to the list