Tambov
SCIENTIFIC SERIES
“COGNITIVE STUDIES OF LANGUAGE”

COMMUNICATIVE STATUS OF DEPENDENT PROPOSITIONS IN LINGUISTIC METAREPRESENTATIONS

COMMUNICATIVE STATUS OF DEPENDENT PROPOSITIONS IN LINGUISTIC METAREPRESENTATIONS


Author:  Tatyana A. Klepikova

Affiliation:  St.-Petersburg State University of Economics)

Abstract:  The author considers the problems of communicative status of the dependent proposition within complex constructions with sentential complement. The analysis deals with linguistic metarepresentation as cognitive-linguistics process of integrating two propositions. The paper focuses on the following phenomena: dynamic categorization of propositions, linguistic metarepresentation, desententialization.

Keywords:  linguistic metarepresentation  ◆  sentential complementation  ◆  desententialization  ◆  dynamic categorization of propositions

References:  Boldyrev N.N. Modusnye kategorii v yazyke // Kognitivnaya lingvistika: mental'nye osnovy i yazykovaya realizatsiya. Ch. I. Leksikologiya i grammatika s kognitivnoy tochki zreniya. Sbornik statey k yubileyu professora N.A. Kobrinoy. SPb., 2005. S. 30-41.
Boldyrev N.N. Yazyk i struktura soznaniya // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2016. Vyp. XXIV. S. 35-48.
Klepikova T.A. Lingvisticheskie metareprezentatsii: monografiya. SPb.: Asterion, 2008.
Klepikova T.A. Lingvisticheskie metareprezentatsii: zakonomernosti integratsii propozitsiy // Kognitivnye issledovaniya yazyka. Vyp. XIII. C. 344-353.
Klepikova T.A. Kategoriya logoforichnosti // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2010. Vyp. VII. C. 292-305.
Klepikova T.A. Razdelyaemoe yazykovoe soznanie: yazykovoe markirovanie kognitivnykh protsessov // Kognitivnye issledovaniya yazyka. 2011. Vyp. VIII. S. 199-202.
Kobrina N.A. Vstavnye predikativnye edinitsy, oformlennye po tipu chasti slozhnopodchinennogo predlozheniya // Sintaksis slozhnogo predlozheniya germanskikh yazykov. L.: Izdatel'stvo LGPI, 1973. S. 3-103.
Kobrina N.A. Ponyatiynye kategorii i ikh realizatsiya v yazyke // Ponyatiynye kategorii i ikh yazykovaya realizatsiya. L.: Izd-vo LGPI, 1989. S. 40-50.
Kobrina N.A. Mekhanizmy recheporozhdeniya i vospriyatiya teksta v ramkakh kognitivnoy lingvistiki (perspektivy izucheniya) // Kognitivnaya lingvistika: Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya. Materialy pervoy mezhdunarodnoy shkoly-seminara po kognitivnoy lingvistike. 26-30 maya 1998 g. Ch. I. Tambov: Izd-vo TGU im. G.R. Der-zhavina, 1998. S. 11-13.
Kobrina N.A. O sposobakh kombinatornoy realizatsii nekotorykh kategorial'nykh znacheniy // Yazyki i transnatsional'nye problemy. T. II. Materialy 1 mezhdunarodnoy konferentsii 22-24 aprelya 2004 g. Moskva, Tambov, 2004. S. 63-73.
Kobrina N.A., Boldyrev N.N., Khudyakov A.A. Teoreticheskaya grammatika sovremennogo angliyskogo yazyka: Uchebnoe posobie. M.: Vysshaya shkola, 2007.
Kobrina N.A. Kreativnost' yazykovoy lichnosti: k voprosu o sootnoshenii mental'noy sfery i verbalizatsii // Yazykovaya lichnost' v kontekste vremeni: sb. mat-v nauch.-prakt. konferentsii 26 noyabrya 2010 g., SPbGUEF. SPb.: Izdvo SPbGUEF, 2010. S. 12-14.
Paducheva E.V. Semanticheskie issledovaniya (Semantika vremeni i vida v russkom yazyke; Semantika narrativa). M.: Shkola «Yazyki russkoy kul'tury», 1996.
Huddleston R.D. Sentence Types and Clause Subordination // Brown K., Miller J. (Eds.) Concise encyclopedia of grammatical categories. Amsterdam et al: Elsevier, 1999. P. 329-343.
Langacker R.W. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. 2nd edition. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002.
Sadock J. The Pragmatics of Subordination // Sentential Complementation / Proceedings of the International Conference held in UFSAI, Brussels, June, 1983 / ed. by W. de Geest, Y. Putseys. Dordrecht-Holland/Cinnamin-son-USA: Foris Publications, 1984. P. 205-213.

Pages:  36-46

Back to the list